Larstunet er eit familiebruk med aktiv gardsdrift og husdyrproduksjon. Ved sida av gardsdrifta formidlar vi ulike varer og tenester, for eksempel sel vi kjetting, dekk, lastarskuffer og Yndestad bakskuffer, og utfører litt småreparasjonar og vedlikehaldsoppgåver. Ta kontakt om du har spørsmål!
Prisane skal tåle konkurranse, og det skal løne seg for deg å handle på Larstunet.
Målgruppa er bønder, entreprenørar og privatpersonar, både i bygda og elles i fylket.

Produkt

 • – Alle typar dekk frå Vredestein
 • – Kjetting frå TRYGG
 • – Dekk frå Pirelli
 • – Triangel frå m.a. Lyng
 • – Filter til traktor
 • – Syre og base til melkeanlegg
 • – Stroppar, lastsikring og kulelager

Sjå vår produkt-side!

Brukt

 • – Maskin og reiskap
 • – Grasutstyr
 • – Kjetting
 • – Dekk og hjul i mange størrelsar

Sjå vår brukt-side!

Tenester

 • – Omlegging av dekk

Ta kontakt!

Larstunet v/Sivert Jan Ommedal, 6829 Hyen - Tlf. 902 27 570

Logg inn